4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

1. ULUSAL ENGELLİLEŞTİRİLENLER 2013 SEMPOZYUMU

 

 

Günümüzde “engelli” kavramı, anlamı ve içeriği tanımlanamayan sadece belirli gruplara verilen bir isim olarak kullanılmaktadır. Halbuki, sadece kalıcı ve görünür bedensel yetersizliklerin engelli statüsünde değerlendirilmesi, kentsel düzenlemelerin yetersizliği ve tüm bireylere eşitlikçi yaklaşılmaması, tüm kent halkını zaman zaman engelli kılmaktadır. Bu bağlamda, bölgesel, kentsel ve mimari ölçekte yapılan yanlış ve bilinçsiz düzenlemeler ile engelsiz bireyler bile "engellileştirilmektedir".

 

Sempozyumun ana amacı, bu anlam ve içerik tartışmasına son vererek, engelli engelsiz ayırımı yapmadan, kentin ve mekanların nasıl erişilebilir ve ulaşılabilir olacağını tartışmaya açmak, engelsiz mekan ve engelsiz yaşamın oluşturulmasına katkı sağlamak ve insanların engellileştirilmemeleri için farkındalık oluşturmaktır.

Alt amaç ise, teori ve pratik uygulamalar arasındaki farklılığın vurgulanması, akademisyen, meslek elemanı ve kentliler arasındaki iletişimin sağlanması ve bu sayede bilinçli ve kullanışlı düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlanmasıdır.

Engelliler olmadan engelliler için çalışma yapmanın bir anlamının olmayacağı bilinci ile etkinliğin engelli engelsiz tüm bireylerin ortak katılımı ile gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Engellileştirilenler sempozyumunun, engelli dernekleri, akademisyenler, öğrenciler ve kentliler için bir buluşma noktası ve çözüm platformu olması beklenmektedir.