4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

2. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu Bilimsel Komite

 

 

     -Prof.Dr..Hülya Koç-Dokuz Eylül Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü   

     -Prof.Dr. Esra Burcu-Hacettepe Üniversitesi-Sosyoloji Bölümü       

          -Prof.Dr.Neslihan DOSTOĞLU-İstanbul Kültür Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi

     -Prof.Dr. Hülagü KAPLAN- Gazi Üniversitesi-Mimarlık fakültesi-Şehir Bölge Planlama Bölümü

     -Doç. Dr. Osman Tutal –Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü

-Doç.Dr.Erkan Polat-Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi-Şehir Bölge Planlama Bölümü

     -Doç.Dr.Osman Balaban-Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Şehir Bölge Planlama Bölümü

-Doç.Dr.Hikmet Gökmen-Dokuz Eylül Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü

-Doç.Dr.Havva Alkan Bala-Selçuk Ün. Mimarlık Fakültes-Mimarlık Bölümü

-Doç.Dr. H.Filiz Alkan Meşhur-Selçuk Ün. Mimarlık Fakültes-Şehir Bölge Planlama Bölümü

-Yrd.Doç.Dr.Yasemin Çakırer Özservet-Marmara Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

 

2. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu Düzenleme Komitesi

 

-Prof.Dr. Ahmet ALKAN (S.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanı/ YEBAM Müdürü)

-Doç.Dr.Filiz ALKAN MEŞHUR (S.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Böl.)

-Yrd.Doç.Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK (S.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Böl.)

-Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAŞ (K.Ü. Mimarlık Bölümü)

-Arş.Gör.Zeynep Arslan (S.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Böl.)

-Arş.Gör.Onur SÜRÜCÜ (S.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Böl.)

-Navid KHALEGHİ (Doktora) (S.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Böl.)

-Bita TAEBİ (Y.lisans) (S.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Böl.)