4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

Sempozyum Konuları


Evrensel/Engelsiz Tasarım

 

-Kamusal mekana Erişim

-Kentsel Mobilyalar

-Tasarımda Ergonomi

-Ergonomik Çevre

-Kent ve Erişebilirlik

-Bilişim ve Teknoloji

-Engelsiz Turizm


Kentli Hakları

 

-Çocuk ve Kent

-Yaşlılık ve Kent

-Kadın ve Kent

-Göçmenlik ve Kent

-Kentsel Dönüşüm ve Engellilik