4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

Onur Komitesi 

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK (Konya Teknik Üniveristesi Rektörü)

Prof.Dr. Rahmi ERDEM  (Konya Teknik Üniveristesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Dr.Öğr.Üyesi Armağan GÜLEÇ KORUMAZ (TMMOB Mimarlar Odası Konya Şubesi Başkanı)

 

Organizasyon Komitesi

 

Prof. Dr. Ahmet ALKAN (Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Prof. Dr. H.Filiz ALKAN MEŞHUR (Konya Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK (Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Arş. Gör. İlknur ACAR ATA (Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Arş. Gör. Merve ÖZKAYNAK (Amasya Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Arş. Gör. Mihrimah ŞENALP (Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Arş. Gör. Hüseyin ÖZDEMİR (Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)


 

Bilimsel Komite

 

Prof. Dr. Kürşat Çağıltay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğtm. Bölümü)

Prof. Dr. Mualla Erkılıç (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Prof. Dr. Ayşe Nilay Evcil (Beykent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Prof. Dr. H. Filiz Alkan Meşhur (Konya Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Prof. Dr. Ayşen Öztürk (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Prof. Dr. Erkan Polat (Süleyman Demirel Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Prof. Dr. Osman Tutal (Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Prof. Dr. Aysel Uslu (Ankara Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Prof. Dr. Meltem Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü)

Prof. Dr. Tülay Zorlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Yasemin Afacan (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü)

Doç.Dr. Rabia Köse Doğan  (Selçuk Üniversitesi İç Mimaarık ve Çevre Tasarımı Bölümü)

Doç. Dr. Filiz Tavşan (Karadeniz Teknik Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Sariye Selhan Yalçın Usal (Haliç Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Engin Kapkın (Eskişehir Teknik Universitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü)