4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

Sempozyum Konuları

 

Akıllı Kentler ve Binalar

Ulaşım Sistemlerinde Yenilikler

Bilgi ve İletişim Sistemlerinde Yenilikler

İç Mekan Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar

Kentsel Donatılarda Yenilikçi Yaklaşımlar

Endüstriyel Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar

Yapı Teknolojileri

Tarihi Çevrede Yenilikçi Yaklaşımlar

Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Medikal Teknolojiler