4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

1-Can KARAGÜLLE Teknolojik Olarak Gelişmiş Tekerlekli Sandalyelerin Mekan Boyutlarına Etkisi The Effect of Technologically Advanced Wheelchairs on Space Dimensions

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

2-Mete DALGIÇ, Sariye Selhan YALÇIN USAL Otomobil Araç İçi Kontrollerinin Antropometri ve Ergonomi Açısından Değerlendirilmesi Anthropometric and Ergonomic Evaluation of In-Vehicle Controls

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

3-Merve ÖZDOĞAN, Nurcihan Şengül ERDOĞAN, Serra Zerrin KORKMAZ Engellileştirilen Bireylerin Gözünden Sanal Müzeler Virtual Museums in the Perspective of Disabled Individuals

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

4-Merve EROL, Seçil ŞATIR Kamusal Mekanda Evrensel Tasarım Yaklaşımı: Herkes İçin Erişilebilir Hastane Yapıları Universal Design Approach in Public Space: Accessible Hospital Structures for All

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

5-Bilge Ekin İNAN, Şükufe ÖZBEK Görme Engellilerin Müze Deneyiminin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma A Study About Improving Museum Experience of Visually Impaired

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

6-Hazal ÖZAĞAÇHANLI, Sennur HİLMİOĞLU Akondroplazisi Olan Kişilerin Fiziksel Erişilebilirliği Konusunun Konutlar Üzerinden İncelenmesi Investigation on Housing about the Subject of Physical Accessibility of People with Achondroplasia

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

7-S. Cevat ÇEVRİMLİ, A. Begüm AKÖZ ÇEVRİMLİ, Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK Yaya Alt/Üst Geçitlerinin Erişilebilirliğinin Evrensel Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi: Konya Örneği Evaluation of Accessibility of Pedestrian Underpass / Overpass in the Context of Universal Design: The Example of Konya

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

8-Mehmet Akif ÇELİMLİ, Murat ORAL Erişilebilirlik Kavramını Sivas Tarihi Kent Dokusu Özelinde Tartışmak Discussing the Concept of Accessibility on Sivas Historical Urban Fabric

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

9-Dila EVLİYAOĞLU, Evren Burak ENGİNÖZ Afet Sonrası Konut Yerleşimlerinin Erişilebilir Kentsel Donatılar Bağlamında İncelenmesi: Düzce, Kocaeli ve Yalova Örnekleri An Examination of Post-Disaster Residential Settlements in The Context of Accessible Urban Furnishings: Düzce, Kocaeli and Yalova Examples

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

10-Sevinç ALKAN KORKMAZ Uzaktan Eğitim ve Herkes İçin Tasarım Dersi: Yöntem, Süreç ve Değerlendirme Online Education and Design for All: Method, Process and Outcomes

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

11-Eda YALÇINKAYA, Zekiye YENEN Yaşanabilirlik Bağlamında Kaliteli Çevre Kavramı Üzerine Bir İnceleme Quality Environment in the Context of Livability an Investigation on the Concept

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

12-NİLAY ÖZELER KANAN Permakültür Tasarımı ile Engelli Erişiminin Bütünleştirilmesi Integration of Disabled Access with Peraculture Design

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.

 

13-Sennur HİLMİOĞLU, Füsun SEÇER KARİPTAŞ, Zehra PORNUR CUHENİ Engelli Bireylerin Kentsel Toplu Taşıma Sistemlerine Ulaşımının Erişilebilirlik Açısından İncelenmesi: İstanbul Bakırköy Metro İstasyonu Örneği Investigation of Individuals with Disabilities in Terms Of Transportation Accessibility Of The Urban Transportation System: The Case Of Istanbul Bakırköy Metro Station

İndirmek İçin TIKLAYINIZ.