4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

 

İlki 2013 yılında yapılan Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu, engelli kavramı ve engellileştirilme kavramı üzerine yoğunlaşarak farklı platformları birleştirme amacıyla yola çıkmıştır. Dernekler, yerel yönetimler, akademisyenler ve kentliler için tartışma ve çözüm üretme ortamı olması nedeniyle önemli bir başlangıç olmuştur.

2016 yılında ‘’Herkes İçin Tasarım ve Erişilebilir Kentler’’ başlığı ile 2.si düzenlenen sempozyum, ‘’bu kent hepimizin’’ mottosuyla yoluna devam etmiş ve erişilebilirlik kavramına odaklanmıştır.

2018 yılında 3. Engellileştirilenler Sempozyumu, panel ve çalıştay formatında yeni bir iletişim ortamı sunarak, Evrensel Tasarım ile Düşünmek başlığıyla 9 çalıştay yürütücüsünün önderliğinde evrensel tasarım kavramının farklı disiplinler ile ilişkisini irdelemişler ve çözüm önerileri üretmişlerdir.

4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu, 19-20-21 Kasım 2020 tarihinde Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde, ‘’Evrensel Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar’’ başlığıyla çağrıya çıkmakta ve yoluna devam etmektedir. Günümüz çağının en önemli problemi ve aynı zamanda çözümü ‘’Değişim’’dir. Teknoloji, dijital yaşam, akıllı sistemler, sanal gerçeklik ve yenilenen yapı teknolojileri, değişim kavramını beslemiş ve evrensel tasarımda yenilikçi yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşımların ve uygulamaların bilimsel ortamda paylaşılması, tartışılması ve geliştirilmesi amacıyla sempozyumun alt konuları belirlenmiştir.

Evrensel bakış açsına sahip meslek insanlarını, mimarları, mühendisleri ve akademisyenleri uygulama alanındaki teknik uzmanları ve yerel ve ulusal yöneticileri bir araya getirmeye devam eden bir platform olma hedefini devam ettiren Engellileştirilenler Sempozyumunun ülkemiz adına yararlı sonuçlar getirmesini dileriz.

 

Sempozyum Organizasyon Komitesi