4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

Komiteler :

 

Sempozyum Düzenleme Komitesi:


Ahmet ALKAN (Prof. Dr., Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi-YEBAM Müdürü)

Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK (Öğr. Gör. Dr., Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi)

Ayhan GÜRBÜZER (Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı)


S.Zerrin KORKMAZ (Yrd. Doç. Dr., Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi)

Esra YALDIZ (Arş. Gör. Dr., Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi)

Sinan Biçer (Mimar, Kesit Dergisi Editörü) 

Rabia Kurt (Mimar, Kesit Dergisi Yayın Yönetmeni)

 

 

Bilimsel Komite:

Prof. Dr.  Asena AKDEMİR (Selçuk Ün. Tıp Fak. Ruh sağlığı A.B.D.)

Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR (Osmanoğlu Hast. Sinir ve Kas Hast.- Türkiye KASDER Yön. Kur. Bşk)

Prof. Dr. H. Serap İNAL (Yeditepe Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fiz. Ted. ve Reh. Bölümü)

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN (Gazi Ün. Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü)

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL (Anadolu Ün. Açık Öğr. Fakültesi, İkts. ve İdr.Programlama Bölümü)

Doç. Dr. Hakan SARI (Konya Necmeddin Erbakan Ün. A.Keleşoğlu Eğt. Fak. Özel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Dicle AYDIN (Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Mine ULUSOY (Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Havva ALKAN BALA (Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Mehmet UYSAL (Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Mustafa TOSUN (Selçuk Ün. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Osman TUTAL (Anadolu Ün. Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Gülsüm ÖZKAN TER(Selçuk Ün. Mimarlık  Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü)

Yrd. Doç.Dr. Filiz ALKAN MEŞHUR(Selçuk Ün. Mimarlık  Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü)