4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

Sempozyum Formatı:

 

Sözlü bildiriler

Poster sunumlar

Dernek temsilcileri sunumları

Resim sergisi

Karikatür sergisi

Proje sergisi

Fotoğraf yarışması

Karikatür yarışması