4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR'' 

19-20-21 Kasım  2020 de Konya Teknik Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde

 
   
   

 

 

 

 

 

 

Sempozyum Formatı:

 

Sözlü bildiriler

Poster sunumlar

Dernek temsilcileri sunumları

Resim sergisi

Karikatür sergisi

Proje sergisi

Fotoğraf yarışması

Karikatür yarışması