Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi

3. Ulusal Engellileştirilenler 

''EVRENSEL TASARIM İLE DÜŞÜNMEK'' Panel ve Çalıştayı

3-4 Mayıs 2018 de Konya Selçuk Üniversitesi

Mimarlık Fakültesinde

   
   

 

 

 

 

 

 

Sempozyum Formatı:

 

Sözlü bildiriler

Poster sunumlar

Dernek temsilcileri sunumları

Resim sergisi

Karikatür sergisi

Proje sergisi

Fotoğraf yarışması

Karikatür yarışması