Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekanlar (UKEM) Hareketi

3. Ulusal Engellileştirilenler 

''EVRENSEL TASARIM İLE DÜŞÜNMEK'' Panel ve Çalıştayı

3-4 Mayıs 2018 de Konya Selçuk Üniversitesi

Mimarlık Fakültesinde

   
   

 

 

 

 

 

 

Sempozyum Konuları:


Sempozyum ana teması; engellilik kavramına bakış açısını sorgulamak adına “Engellileştirilenler” olarak belirlenmiştir ve bu kavramın, aslında kent içinde engellenen tüm kent kullanıcılarını kapsadığı vurgulanmıştır.

Konular;

-Erişilebilirlik bağlamında kentsel ve mekansal düzenlemeler

-Engellilere yönelik uygulamalar

-Çocuk ve engellilik

-Yaşlılık ve engellilik

-Engelliler için sosyal politikalar, haklar ve uygulamalar

-Engelli birey ve sportif faaliyetler
-Toplumsal kaynaşma ve birliktelik

-Engelli bireylerin rehabilitasyonu ve merkezler