4. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu

''EVRENSEL TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR''

19-20-21 Kasım 2020 de

çevrimiçi (online) Sempozyum olarak gerçekleşecektir. 

 

Sempozyum Konuları:


Sempozyum ana teması; engellilik kavramına bakış açısını sorgulamak adına “Engellileştirilenler” olarak belirlenmiştir ve bu kavramın, aslında kent içinde engellenen tüm kent kullanıcılarını kapsadığı vurgulanmıştır.

Konular;

-Erişilebilirlik bağlamında kentsel ve mekansal düzenlemeler

-Engellilere yönelik uygulamalar

-Çocuk ve engellilik

-Yaşlılık ve engellilik

-Engelliler için sosyal politikalar, haklar ve uygulamalar

-Engelli birey ve sportif faaliyetler
-Toplumsal kaynaşma ve birliktelik

-Engelli bireylerin rehabilitasyonu ve merkezler